Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Czernica w liczbach

Geoportal Czernica
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czernica

Czernica, gmina w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski.

Powierzchnia gminy Czernica wynosi 84 km2, zajmuje 1733 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Czernica zamieszkuje 17 638 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 418 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Czernica wynosi 211, jest 403 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czernica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czernica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czernica.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czernica: 841733
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czernica: 0,151314
Lesistość w % w gminie Czernica: 19,31412
Ludność na 1 km2 w gminie Czernica: 211403
Liczba ludności ogółem w gminie Czernica: 17 638418
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czernica: 61,32
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czernica: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czernica: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czernica: 12,41-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czernica: 52,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czernica: 152108
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czernica: 2,91642
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Czernica: 106,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czernica: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czernica: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czernica: 1 020,0205
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czernica: 12185
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czernica: 396,8363
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czernica: 114,574
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czernica: 32,41
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czernica: 779250
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czernica: 5 109-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czernica: 4 961-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czernica: 4 863-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czernica: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czernica: 70,4529
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czernica: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czernica: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czernica: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czernica: 70,4291

Źródłem danych statystycznych dla gminy Czernica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czernica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czernica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.